Ginti

narių interesus nuo neteisingo galiojančių įstatymų ar nutarimų interpretavimo bei nuo neteisėtų veiksmų

Skatinti

taupiai, saugiai ir racionaliai eksploatuoti Lietuvos Respublikos gamtinius išteklius

Atstovauti

šalies nerūdinių medžiagų gamintojus Europoje bei visame pasaulyje

Susipažinkime iš arčiau

Lietuvos karjerų asociacijos nariai yra pirmaujančios šalyje bendrovės, gaminančios standartų reikalavimus atitinkančias nerūdines statybines medžiagas, taip pat įmonės, tiekiančios griežčiausius kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią kasybos ir perdirbimo įrangą bei paslaugas.
Pirmas puslapis - Nariai

Nariai

Sužinokite, kas yra Lietuvos karjerų asociacijos nariai.

Pirmas puslapis - Karjerai

Karjerai

Sužinokite, kokius karjerus eksploatuoja Lietuvos karjerų asociacijos nariai ir kur jie yra.

Pirmas puslapis - Profesinė šventė

Profesinė šventė

Sužinokite, kaip vadinasi kalnakasių profesinė šventė ir kada ji švenčiama.

27

LKA narių skaičius

5200

LKA narių sukurtos darbo vietos

45,7%

LKA narių rinkos dalis šalies mastu

Paskutinės naujienos

  • 2022 m. gegužės 27 d. Pakruojo rajone, AB ,,Klovainių skalda“ patalpose, įvyko Lietuvos karjerų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos, išrinkti nauji asociacijos tarybos nariai. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (pranešimas ,,Lietuvos kelių strategija iki 2035 m.“), Lietuvos geologijos tarnybos (pranešimas ,,Lietuvos žemės gelmių turtai. Jų darnaus naudojimo ir gavybos reguliavimo iššūkiai ir siekiai“) ir UAB „GJ Magma“ (pranešimas ,,Naudingųjų iškasenų telkinių įsisavinimo procesai teisės aktų vingrybėse“) atstovai. Lietuvos karjerų asociacijos gretos pasipildė nauju nariu – mūsų dabar 27! Sveikiname UAB „Vilniaus karjerai“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!

  • 2021 m. gruodžio 3 d. Raudondvario dvare buvo surengta kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena. Renginio dalyviai buvo pakviesti sudalyvauti teatralizuotoje ekskursijoje po dvaro rūmus, vėliau iškilmingoje aplinkoje buvo įteikti profesinės šventės apdovanojimai AB „Dolomitas“, UAB „GJ Magma“, UAB „Granitinė skalda“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Karjerų linija“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Metasta“, UAB „Milsa“, UAB „Rizgonys“, UAB „Swecon“, UAB „Šventininkų karjeras“, UAB „Žvyro karjerai“ ir Lietuvos karjerų asociacijos darbuotojams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės aukso ženklu“ buvo apdovanotas ilgametis Lietuvos karjerų asociacijos prezidentas bei UAB „Žvyro karjerai“ strateginio planavimo direktorius dr. Skirmantas Skrinskas. Lietuvos geologijos tarnyba už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą įteikė apdovanojimus AB „Anykščių kvarcas“, AB „Dolomitas“, UAB „Klovainių skalda“ ir UAB „Žvyro karjerai“. Sveikiname nugalėtojus!

  • Gruodžio 15 d. Lietuvos karjerų asociacija minėjo 25 metų jubiliejų. Ta proga buvo parengtas video filmas, kuriame vaizdžiai pristatoma mūsų šalies kasybos pramonės kasdienybė, joje dirbantys žmonės, problemos ir sprendimai, pasirengimas ateities iššūkiams. Šis filmas skirtas ne tik tiesiogiai su karjerų eksploatavimu susijusių žmonių ratui, bet ir plačiajai auditorijai, nes siekta atskleisti galbūt niekada apie tai nesusimąstančiam žmogui, kad naudingosios iškasenos yra ekonomikos ir visuomenės gerbūvio kūrimo pamatas. Smėlis, žvyras, dolomitas yra gamtos dovanos, kurias atsakingai naudodami galime statyti namus ir tiesti kelius, kurti gyvenamąją aplinką. Šioms medžiagoms alternatyvos nėra. Šiuo filmu norime pasinaudoti ir kaip žinute visuomenei, kuria stengiamės paaiškinti, kad profesionaliai eksploatuojami karjerai nėra kraštovaizdžio žalojimas. Išties, žemės gelmių išteklių  naudojimas yra laikinas gamtonaudos procesas, kuriam pasibaigus šiuolaikinės mąstysenos ir technologijų dėka žemėnaudos konversija kraštovaizdį gali praturtinti, nes tinkamai rekultivuojama žemė turi ne tik didelį rekreacinį, bet ir gyvosios gamtos plėtros potencialą: čia galima kurti naujas floros ir faunos buveines, plėtoti draugišką aplinkai žemės ūkį. Apie visa tai sužinosite pažiūrėję minėtą filmą, kurio premjera įvyko 2021 m. rugsėjo 17 d.

i