Naujienos

Gruodžio 15 d. Lietuvos karjerų asociacija minėjo 25 metų jubiliejų. Ta proga buvo parengtas video filmas, kuriame vaizdžiai pristatoma mūsų šalies kasybos pramonės kasdienybė, joje dirbantys žmonės, problemos ir sprendimai, pasirengimas ateities iššūkiams. Šis filmas skirtas ne tik tiesiogiai su karjerų eksploatavimu susijusių žmonių ratui, bet ir plačiajai auditorijai, nes siekta atskleisti galbūt niekada apie tai nesusimąstančiam žmogui, kad naudingosios iškasenos yra ekonomikos ir visuomenės gerbūvio kūrimo pamatas. Smėlis, žvyras, dolomitas yra gamtos dovanos, kurias atsakingai naudodami galime statyti namus ir tiesti kelius, kurti gyvenamąją aplinką. Šioms medžiagoms alternatyvos nėra. Šiuo filmu norime pasinaudoti ir kaip žinute visuomenei, kuria stengiamės paaiškinti, kad profesionaliai eksploatuojami karjerai nėra kraštovaizdžio žalojimas. Išties, žemės gelmių išteklių  naudojimas yra laikinas gamtonaudos procesas, kuriam pasibaigus šiuolaikinės mąstysenos ir technologijų dėka žemėnaudos konversija kraštovaizdį gali praturtinti, nes tinkamai rekultivuojama žemė turi ne tik didelį rekreacinį, bet ir gyvosios gamtos plėtros potencialą: čia galima kurti naujas floros ir faunos buveines, plėtoti draugišką aplinkai žemės ūkį. Apie visa tai sužinosite pažiūrėję minėtą filmą, kurio premjera įvyko 2021 m. rugsėjo 17 d.


2021 m. rugsėjo 17 d. Anykščiuose įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aktualijos. Džiaugiamės, kad susirinkime dalyvavo ir pasisakė atstovai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, asociacijos „Lietuvos keliai“ bei Geologijos įmonių asociacijos. Sveikiname UAB „Milsa“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!


2021 m. vasario 23 d. vykusio Lietuvos karjerų asociacijos neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu antrajai prezidento kadencijai buvo perrinkta p. Vyda Elena Gasiūnienė. Linkime sėkmės darbuose!


2020 m. lapkričio 6 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius R. Lipkevičius supažindino asociacijos narius su Kelių priežiūros ir plėtros programos 2021 m. planais. Sveikiname AB „Kelių priežiūra“ bei UAB „Wirtgen Lietuva“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos narėmis ir linkime sėkmės!


Lietuvos karjerų asociacija (LKA) vienija vidutines ir mažas įmones kuriose dirba virš 2500 darbuotojų. Jos išgauna ir perdirba apie 40-45% šalies žvyro, dolomito bei smėlio išteklių. Išgavus ir perdirbus šias naudingąsias iškasenas yra aprūpinami šalies kelininkai, betono gamintojai, statybininkai, privatūs asmenys.


2019 m. lapkričio 22 d. Užventyje įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai. Susirinkimo metu buvo patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos karjerų asociacijos įstatai bei išrinkti tarybos nariai.


2019 m. gegužės 17 d. įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Rail Baltica koordinavimo departamento, Aplinkos apsaugos departamento bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai.


2019 m. sausio 28 d. iš Lietuvos karjerų asociacijos prezidento pareigų atsistatydino Juozas Mockevičius. Dėkojame prezidentui už profesionalų darbą asociacijoje bei linkime sėkmės ateities darbuose! Naująja Lietuvos karjerų asociacijos prezidente 2019 m. vasario 8 d. buvo išrinkta Vyda Elena Gasiūnienė. Linkime jai sėkmės naujoje veikloje!


2018 m. gegužės 11 d. įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Posėdžio metu buvo pristatyta asociacijos veikla per pastarąjį pusmetį bei aptartos veiklos gairės ateičiai. Pranešimus aktualiais asociacijai klausimais skaitė Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei Lietuvos geologijos tarnybos atstovai.


2017 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo minima gruodžio 8 d. Birštono Kurhauze. Šventės metu įvairiose nominacijose buvo apdovanoti AB „Dolomitas“, UAB „GJ Magma“, UAB „Karjerų linija“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Laboratorinių bandymų centras“, UAB „Rizgonys“, UAB „Šventininkų karjeras“ ir UAB „Žvyro karjerai“ vadovai ir darbuotojai. Lietuvos geologijos tarnyba įteikė apdovanojimus UAB „Gasta“ ir UAB „Metasta“ už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą. Renginio nuotraukos

i

Atgal