Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas


2019 m. lapkričio 22 d. Užventyje įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos.

Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.

Susirinkimo metu buvo patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos karjerų asociacijos įstatai bei išrinkti tarybos nariai.i

Atgal