Naujienos


2023 m. gruodžio 1 d. mūsų asociacijos vienijama bendruomenė paminėjo jau gražia tradicija tapusią Lietuvos kasybos pramonės darbuotojų profesinę šventę – Šv. Barboros (Kalnakasių globėjos) dieną. Šventės pradžioje svečiai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Vilniaus Katedros požemiuose, o iškilmingoji šventės dalis vyko Vaidilos teatre. Renginio metu Lietuvos kasybos pramonės įmonių ir jas aptarnaujančių įmonių darbuotojams buvo įteikti apdovanojimai keturiose profesinės šventės nominacijose. Apdovanojimus teikė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, Lietuvos geologijos tarnybos laikinai direktoriaus pareigas einanti Jolanta Čyžienė ir Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Elana Astramovič.


Startavus rudeniui, įvyko Lietuvos karjerų asociacijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovybių susitikimas. Asociacijos nariai iškasa ir perdirba apie 45 proc. visų Lietuvoje per metus susisiekimo infrastruktūros projektams, statybos pramonei ir kitoms reikmėms sunaudojamų dolomito ir žvirgždo skaldų, smėlio, žvyro bei kitų produktų, taip pat tiesa kelius, stato tiltus – šių įmonių veikla yra neatsiejama nuo direkcijos darbo efektyvumo, kelių priežiūrai ir plėtrai skiriamo finansavimo.


2023 m. gegužės 19 d. Kernavėje įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aptartos kasybos pramonės aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos (pranešimas „Strateginiai tikslai ir projektai, pirmaeiliai ir neatidėliotini darbai“), Lietuvos geologijos tarnybos (pranešimas ,,Lietuvos žemės gelmių turtų naudojimas ir reguliavimas“) bei European Aggregates Association  (pranešimas apie užpildų gavybos problematiką Europos Sąjungoje) atstovai. Susirinkimo metu naująja Lietuvos karjerų asociacijos prezidente buvo išrinkta Elana Astramovič. Sveikiname ir linkime jai sėkmės naujoje veikloje! Dėkojame buvusiai prezidentei Vydai Elenai Gasiūnienei už profesionalų ir nuoširdų darbą asociacijoje bei linkime visokeriopos sėkmės ateityje!


2022 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo surengta gruodžio 2 d. Trakų rajone Užutrakio dvaro sodyboje. Šiemet Lietuvos karjerų asociacijos (toliau - LKA) nariai ir svečiai buvo pakviesti dalyvauti ne tik šventiniame renginyje ir ekskursijoje po Užutrakio dvarą, bet ir asociacijos narių neeiliniame visuotiniame susirinkime, kuriame buvo apžvelgtos LKA veiklos aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijos nariams klausimais skaitė LR aplinkos ministerijos (pranešimas „Kasybos pramonei aktualios teisinės bazės tobulinimo poreikis, eiga ir perspektyvos“), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (pranešimas „VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarka. Valstybinės reikšmės kelių finansavimas“) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (pranešimas „Nūdienos iššūkiai pramonei elektros kainų, infliacijos, rytų eksporto-importo ir kitų pokyčių kontekste“) atstovai.


2022 m. gegužės 27 d. Pakruojo rajone, AB ,,Klovainių skalda“ patalpose, įvyko Lietuvos karjerų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos, išrinkti nauji asociacijos tarybos nariai. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (pranešimas ,,Lietuvos kelių strategija iki 2035 m.“), Lietuvos geologijos tarnybos (pranešimas ,,Lietuvos žemės gelmių turtai. Jų darnaus naudojimo ir gavybos reguliavimo iššūkiai ir siekiai“) ir UAB „GJ Magma“ (pranešimas ,,Naudingųjų iškasenų telkinių įsisavinimo procesai teisės aktų vingrybėse“) atstovai. Lietuvos karjerų asociacijos gretos pasipildė nauju nariu – mūsų dabar 27! Sveikiname UAB „Vilniaus karjerai“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!


2021 m. gruodžio 3 d. Raudondvario dvare buvo surengta kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena. Renginio dalyviai buvo pakviesti sudalyvauti teatralizuotoje ekskursijoje po dvaro rūmus, vėliau iškilmingoje aplinkoje buvo įteikti profesinės šventės apdovanojimai AB „Dolomitas“, UAB „GJ Magma“, UAB „Granitinė skalda“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Karjerų linija“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Metasta“, UAB „Milsa“, UAB „Rizgonys“, UAB „Swecon“, UAB „Šventininkų karjeras“, UAB „Žvyro karjerai“ ir Lietuvos karjerų asociacijos darbuotojams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės aukso ženklu“ buvo apdovanotas ilgametis Lietuvos karjerų asociacijos prezidentas bei UAB „Žvyro karjerai“ strateginio planavimo direktorius dr. Skirmantas Skrinskas. Lietuvos geologijos tarnyba už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą įteikė apdovanojimus AB „Anykščių kvarcas“, AB „Dolomitas“, UAB „Klovainių skalda“ ir UAB „Žvyro karjerai“. Sveikiname nugalėtojus!

Gruodžio 15 d. Lietuvos karjerų asociacija minėjo 25 metų jubiliejų. Ta proga buvo parengtas video filmas, kuriame vaizdžiai pristatoma mūsų šalies kasybos pramonės kasdienybė, joje dirbantys žmonės, problemos ir sprendimai, pasirengimas ateities iššūkiams. Šis filmas skirtas ne tik tiesiogiai su karjerų eksploatavimu susijusių žmonių ratui, bet ir plačiajai auditorijai, nes siekta atskleisti galbūt niekada apie tai nesusimąstančiam žmogui, kad naudingosios iškasenos yra ekonomikos ir visuomenės gerbūvio kūrimo pamatas. Smėlis, žvyras, dolomitas yra gamtos dovanos, kurias atsakingai naudodami galime statyti namus ir tiesti kelius, kurti gyvenamąją aplinką. Šioms medžiagoms alternatyvos nėra. Šiuo filmu norime pasinaudoti ir kaip žinute visuomenei, kuria stengiamės paaiškinti, kad profesionaliai eksploatuojami karjerai nėra kraštovaizdžio žalojimas. Išties, žemės gelmių išteklių  naudojimas yra laikinas gamtonaudos procesas, kuriam pasibaigus šiuolaikinės mąstysenos ir technologijų dėka žemėnaudos konversija kraštovaizdį gali praturtinti, nes tinkamai rekultivuojama žemė turi ne tik didelį rekreacinį, bet ir gyvosios gamtos plėtros potencialą: čia galima kurti naujas floros ir faunos buveines, plėtoti draugišką aplinkai žemės ūkį. Apie visa tai sužinosite pažiūrėję minėtą filmą, kurio premjera įvyko 2021 m. rugsėjo 17 d.


2021 m. rugsėjo 17 d. Anykščiuose įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aktualijos. Džiaugiamės, kad susirinkime dalyvavo ir pasisakė atstovai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, asociacijos „Lietuvos keliai“ bei Geologijos įmonių asociacijos. Sveikiname UAB „Milsa“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!


2021 m. vasario 23 d. vykusio Lietuvos karjerų asociacijos neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu antrajai prezidento kadencijai buvo perrinkta p. Vyda Elena Gasiūnienė. Linkime sėkmės darbuose!


2020 m. lapkričio 6 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius R. Lipkevičius supažindino asociacijos narius su Kelių priežiūros ir plėtros programos 2021 m. planais. Sveikiname AB „Kelių priežiūra“ bei UAB „Wirtgen Lietuva“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos narėmis ir linkime sėkmės!

i

Atgal