Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas


2021 m. rugsėjo 17 d. Anykščiuose įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aktualijos.

Džiaugiamės, kad susirinkime dalyvavo ir pasisakė atstovai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, asociacijos „Lietuvos keliai“ bei Geologijos įmonių asociacijos.

Sveikiname UAB „Milsa“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!i

Atgal