Įvyko Lietuvos karjerų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Įvyko Lietuvos karjerų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas


2022 m. gegužės 27 d. Pakruojo rajone, AB ,,Klovainių skalda“ patalpose, įvyko Lietuvos karjerų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei kasybos pramonės aktualijos, išrinkti nauji asociacijos tarybos nariai.

Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (pranešimas ,,Lietuvos kelių strategija iki 2035 m.“), Lietuvos geologijos tarnybos (pranešimas ,,Lietuvos žemės gelmių turtai. Jų darnaus naudojimo ir gavybos reguliavimo iššūkiai ir siekiai“) ir UAB „GJ Magma“ (pranešimas ,,Naudingųjų iškasenų telkinių įsisavinimo procesai teisės aktų vingrybėse“) atstovai.

Lietuvos karjerų asociacijos gretos pasipildė nauju nariu – mūsų dabar 27! Sveikiname UAB „Vilniaus karjerai“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos nare ir linkime sėkmės!i

Atgal