Išrinkta nauja LKA Prezidentė

Išrinkta nauja LKA Prezidentė


2023 m. gegužės 19 d. Kernavėje įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta asociacijos veikla bei aptartos kasybos pramonės aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijai klausimais skaitė AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos (pranešimas „Strateginiai tikslai ir projektai, pirmaeiliai ir neatidėliotini darbai“), Lietuvos geologijos tarnybos (pranešimas ,,Lietuvos žemės gelmių turtų naudojimas ir reguliavimas“) bei European Aggregates Association  (pranešimas apie užpildų gavybos problematiką Europos Sąjungoje) atstovai.

Susirinkimo metu naująja Lietuvos karjerų asociacijos prezidente buvo išrinkta Elana Astramovič. Sveikiname ir linkime jai sėkmės naujoje veikloje!

Dėkojame buvusiai prezidentei Vydai Elenai Gasiūnienei už profesionalų ir nuoširdų darbą asociacijoje bei linkime visokeriopos sėkmės ateityje!i

Atgal