Archive

Gruodžio 15 d. Lietuvos karjerų asociacija minėjo 25 metų jubiliejų. Ta proga buvo parengtas video filmas, kuriame vaizdžiai pristatoma mūsų šalies kasybos pramonės kasdienybė, joje dirbantys žmonės, problemos ir sprendimai, pasirengimas ateities iššūkiams. Šis filmas skirtas ne tik tiesiogiai su karjerų eksploatavimu susijusių žmonių ratui, bet ir plačiajai auditorijai, nes siekta atskleisti galbūt niekada apie tai nesusimąstančiam žmogui, kad naudingosios iškasenos yra ekonomikos ir visuomenės gerbūvio kūrimo pamatas. Smėlis, žvyras, dolomitas yra gamtos dovanos, kurias atsakingai naudodami galime statyti namus ir tiesti kelius, kurti gyvenamąją aplinką. Šioms medžiagoms alternatyvos nėra. Šiuo filmu norime pasinaudoti ir kaip žinute visuomenei, kuria stengiamės paaiškinti, kad profesionaliai eksploatuojami karjerai nėra kraštovaizdžio žalojimas. Išties, žemės gelmių išteklių  naudojimas yra laikinas gamtonaudos procesas, kuriam pasibaigus šiuolaikinės mąstysenos ir technologijų dėka žemėnaudos konversija kraštovaizdį gali praturtinti, nes tinkamai rekultivuojama žemė turi ne tik didelį rekreacinį, bet ir gyvosios gamtos plėtros potencialą: čia galima kurti naujas floros ir faunos buveines, plėtoti draugišką aplinkai žemės ūkį. Apie visa tai sužinosite pažiūrėję minėtą filmą, kurio premjera įvyko 2021 m. rugsėjo 17 d.

i

Atgal