2022 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo surengta gruodžio 2 d. Trakų rajone Užutrakio dvaro sodyboje

2022 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo surengta gruodžio 2 d. Trakų rajone Užutrakio dvaro sodyboje


2022 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo surengta gruodžio 2 d. Trakų rajone Užutrakio dvaro sodyboje. Šiemet Lietuvos karjerų asociacijos (toliau – LKA) nariai ir svečiai buvo pakviesti dalyvauti ne tik šventiniame renginyje ir ekskursijoje po Užutrakio dvarą, bet ir asociacijos narių neeiliniame visuotiniame susirinkime, kuriame buvo apžvelgtos LKA veiklos aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijos nariams klausimais skaitė LR aplinkos ministerijos (pranešimas „Kasybos pramonei aktualios teisinės bazės tobulinimo poreikis, eiga ir perspektyvos“), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (pranešimas „VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarka. Valstybinės reikšmės kelių finansavimas“) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (pranešimas „Nūdienos iššūkiai pramonei elektros kainų, infliacijos, rytų eksporto-importo ir kitų pokyčių kontekste“) atstovai.

Iškilmingame šventės posėdyje grojant naujų idėjų kameriniam orkestrui NIKO buvo įteikti apdovanojimai iškilioms asmenybėms, LKA narių įmonėms bei jų darbuotojams.

Šiemet LKA tarybos ir prezidentės iniciatyva asociacija įsteigė naują nominaciją už visos profesinės veiklos nuopelnus kasybos pramonei ir tvarų, t. y. ilgalaikį ir draugišką aplinkai indėlį į Lietuvos ekonomiką bei susisiekimo sistemą. Nominacija skiriama iškiliai Lietuvos ar pasaulio asmenybei, nebūtinai tiesiogiai dirbusiai kasybos įmonėse, tačiau savo veikla teigiamai paveikusiai mūsų šalį bei kasybos pramonės šaką. Ši nominacija – tai kartu ir mūsų asociacijos pagarba nusipelniusiems ir mūsų veiklos svarbos priminimas visuomenei, dėl kurios ir stengiamės!

LKA prezidentė Vyda Elena Gasiūnienė ir tarybos pirmininkas Skirmantas Skrinskas šios nominacijos apdovanojimus įteikė šioms iškilioms asmenybėms:

  • Jonui Biržiškiui – už ilgalaikes Lietuvos kelių plėtros ir Ukrainos granito perdirbimo Lietuvoje strategijas bei medžiagų kokybės svarbos keliams supratimą ir septynias įsimintinas susisiekimo ministro kadencijas;
  • Danieliui Makulavičiui – už privačias, bet Lietuvai strategines investicijas į granito karjerus Ukrainoje bei neviešą bet pastovų totorių kultūros Lietuvoje rėmimą ir puoselėjimą (apdovanojimas įteiktas po mirties);
  • Geraldui Statulevičiui – už toliaregišką aplinką tausojančių projektų kasyboje diegimą jiems dar nesant „ant bangos”. Tai vėjo jėgainės prie dolomito karjero ir Pakruojo rajono rekreacinių teritorijų po rekultivacijos projektai.

Tradiciškai keturiose profesinės šventės nominacijose buvo apdovanoti asociacijos narių įmonių darbuotojai. Apdovanojimus teikė LR aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Giedrius Giparas bei LKA prezidentė Vyda Elena Gasiūnienė.

Nominacija „Už visos profesinės veiklos nuopelnus kasybos pramonei“ buvo įteikta: AB „Klovainių skalda“ Transporto padalinio vadovui Virginijui Dambrauskui, UAB „Rizgonys“ energetikui Linui Mikalauskui, UAB „Šventininkų karjeras“ gamybos meistrui Romui Vainiūnui, UAB „Vilniaus karjerai“ vyriausiajai buhalterei Daivai Armonienei, UAB „Žvyro karjerai“ vairuotojui Stanislavui Macijevskiui.

Nominacija „Už ypatingą indėlį įmonėje įgyvendinant plėtros projektus“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ projektų vadovui Tomui Švedui, UAB „GJ Magma“ architektei Nijolei Bareikienei, UAB „Granitas“ generaliniam direktoriui Martynui Senkui, UAB „Rizgonys“ laborantei Vaidai Januškevičienei, UAB „Šventininkų karjeras“ vadybininkei Česlavai Brazovskajai, UAB „Vilniaus karjerai“ meistrui Vaidui Juknevičiui.

Nominacija „Už aukštą profesinę pareigą“ buvo įteikta: Vaišvydavos karjero vadovei Ramunei Uleckienei, AB „Dolomitas“ Gamybos skyriaus pamainos operatoriui Rimantui Juciui, UAB „GJ Magma“ Karjerų projektavimo grupės vadovui Audriui Armanavičiui, AB „Klovainių skalda“ vyriausiajai finansininkei Irenai Garbačiauskienei, UAB „Rizgonys“ vairuotojui-šaltkalviui Virbutui Šimoniui, UAB „Šventininkų karjeras“ vyriausiosios finansininkės pavaduotojai Lilijai Venclovienei, UAB „Vilniaus karjerai“ frontalinio krautuvo vairuotojui Gintui Virganavičiui bei UAB „Žvyro karjerai“ pamainos meistrui Stanislavui Bachanovičiui.

Nominacija „Kasybos pramonės viltis“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ aplinkos inžinierei Rimai Gudienei, UAB „Milsa“ Kauno prekybos aikštelės vadovui Gedui Gasiūnui, UAB „Rizgonys“ krautuvo-šilumvežio mašinistui Markui Prochorenko, UAB „Šventininkų karjeras“ gamybos operatoriui Jaroslavui Ragavičiui, UAB „Vilniaus karjerai“ kokybės kontrolieriui Vidui Čaikai bei UAB „Žvyro karjerai“ krautuvo vairuotojui Gintautui Gackui.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, Lietuvos geologijos tarnyba nominavo kelias LKA narių įmones:

UAB „Šventininkų karjeras“ – už pažangiausių žaliavos perdirbimo metodų taikymą jos išgavimo vietoje, įgalinančių tiesiog iš karjero pateikti vartotojams aukščiausius kokybės standartus atitinkančią produkciją;

UAB „Vilniaus karjerai“ – už aktyvias pastangas, siekiant maksimaliai suderinti išteklių gavybos bei apskaitos procesą su nuolat kintančiomis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

Šiuos apdovanojimus įteikė Lietuvos geologijos tarnybos vyriausiasis geologas Vytautas Antanas Januška.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

Renginio nuotraukos >>>i

Atgal