Naujienų tema: Profesinė šventė


2023 m. gruodžio 1 d. mūsų asociacijos vienijama bendruomenė paminėjo jau gražia tradicija tapusią Lietuvos kasybos pramonės darbuotojų profesinę šventę – Šv. Barboros (Kalnakasių globėjos) dieną. Šventės pradžioje svečiai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Vilniaus Katedros požemiuose, o iškilmingoji šventės dalis vyko Vaidilos teatre. Renginio metu Lietuvos kasybos pramonės įmonių ir jas aptarnaujančių įmonių darbuotojams buvo įteikti apdovanojimai keturiose profesinės šventės nominacijose. Apdovanojimus teikė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, Lietuvos geologijos tarnybos laikinai direktoriaus pareigas einanti Jolanta Čyžienė ir Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Elana Astramovič.


2022 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo surengta gruodžio 2 d. Trakų rajone Užutrakio dvaro sodyboje. Šiemet Lietuvos karjerų asociacijos (toliau - LKA) nariai ir svečiai buvo pakviesti dalyvauti ne tik šventiniame renginyje ir ekskursijoje po Užutrakio dvarą, bet ir asociacijos narių neeiliniame visuotiniame susirinkime, kuriame buvo apžvelgtos LKA veiklos aktualijos. Pranešimus svarbiais asociacijos nariams klausimais skaitė LR aplinkos ministerijos (pranešimas „Kasybos pramonei aktualios teisinės bazės tobulinimo poreikis, eiga ir perspektyvos“), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (pranešimas „VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarka. Valstybinės reikšmės kelių finansavimas“) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (pranešimas „Nūdienos iššūkiai pramonei elektros kainų, infliacijos, rytų eksporto-importo ir kitų pokyčių kontekste“) atstovai.


2021 m. gruodžio 3 d. Raudondvario dvare buvo surengta kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena. Renginio dalyviai buvo pakviesti sudalyvauti teatralizuotoje ekskursijoje po dvaro rūmus, vėliau iškilmingoje aplinkoje buvo įteikti profesinės šventės apdovanojimai AB „Dolomitas“, UAB „GJ Magma“, UAB „Granitinė skalda“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Karjerų linija“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Metasta“, UAB „Milsa“, UAB „Rizgonys“, UAB „Swecon“, UAB „Šventininkų karjeras“, UAB „Žvyro karjerai“ ir Lietuvos karjerų asociacijos darbuotojams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės aukso ženklu“ buvo apdovanotas ilgametis Lietuvos karjerų asociacijos prezidentas bei UAB „Žvyro karjerai“ strateginio planavimo direktorius dr. Skirmantas Skrinskas. Lietuvos geologijos tarnyba už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą įteikė apdovanojimus AB „Anykščių kvarcas“, AB „Dolomitas“, UAB „Klovainių skalda“ ir UAB „Žvyro karjerai“. Sveikiname nugalėtojus!


2017 metais kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barboros diena buvo minima gruodžio 8 d. Birštono Kurhauze. Šventės metu įvairiose nominacijose buvo apdovanoti AB „Dolomitas“, UAB „GJ Magma“, UAB „Karjerų linija“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Laboratorinių bandymų centras“, UAB „Rizgonys“, UAB „Šventininkų karjeras“ ir UAB „Žvyro karjerai“ vadovai ir darbuotojai. Lietuvos geologijos tarnyba įteikė apdovanojimus UAB „Gasta“ ir UAB „Metasta“ už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą.


Džiugu, kad kalnakasių profesinė šventė tapo gražia tradicija ir šiemet, 2016 m. gruodžio 2 d., buvo minima jau antrą kartą. Renginys vyko Bistrampolio dvare Panevėžio rajone. Šventės metu vyko iškilmingas posėdis ir nusipelniusių kalnakasių pagerbimo ceremonija, taip pat ekskursija po dvarą. Šventės metu įvairiose nominacijose buvo apdovanoti AB „Dolomitas“,  UAB „GJ Magma“, UAB „Grota“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Kelprojektas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Laboratorinių bandymų centras“, UAB „Metasta“, UAB „Pagirių Nesta“, AB „Rizgonys“, UAB „Swecon“, UAB „Šventininkų karjeras“, UAB „Ukmergės versmė“ ir UAB „Žvyro karjerai“ vadovai bei darbuotojai. Lietuvos geologijos tarnyba įteikė apdovanojimus UAB „Rizgonys“ ir UAB „Drąseikių karjeras“ už atsakingai ir racionaliai vykdomą naudingųjų iškasenų gavybą.


2015 m. gruodžio 4 d. pirmą kartą Lietuvoje buvo minima kalnakasių profesinė šventė. Renginys vyko Žagarėje, naujai atgimusiuose grafo Naryškino dvaro rūmuose, kuriuose įsikūrusi Žagarės regioninio parko direkcija. Renginio organizatoriai – Lietuvos karjerų asociacija ir Lietuvos geologijos tarnyba. Šventės metu iškilmingoje aplinkoje kasybos pramonės įmonių ir jas aptarnaujančių įmonių darbuotojams buvo įteikti apdovanojimai šiose nominacijose: „Kasybos pramonės viltis“, „Už aukštą profesinę patirtį“, „Už ypatingą indėlį įmonėje įgyvendinant plėtros projektus“ ir „Už visos profesinės veiklos nuopelnus kasybos pramonei“.

i

Atgal