2023 m. gruodžio 1 d. paminėta Lietuvos kasybos pramonės darbuotojų profesinė šventė – Šv. Barboros (Kalnakasių globėjos) diena

2023 m. gruodžio 1 d. paminėta Lietuvos kasybos pramonės darbuotojų profesinė šventė – Šv. Barboros (Kalnakasių globėjos) diena


2023 m. gruodžio 1 d. mūsų asociacijos vienijama bendruomenė paminėjo jau gražia tradicija tapusią Lietuvos kasybos pramonės darbuotojų profesinę šventę – Šv. Barboros (Kalnakasių globėjos) dieną.

Šventės pradžioje svečiai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Vilniaus Katedros požemiuose, o iškilmingoji šventės dalis vyko Vaidilos teatre. Renginio metu Lietuvos kasybos pramonės įmonių ir jas aptarnaujančių įmonių darbuotojams buvo įteikti apdovanojimai keturiose profesinės šventės nominacijose. Apdovanojimus teikė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, Lietuvos geologijos tarnybos laikinai direktoriaus pareigas einanti Jolanta Čyžienė ir Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Elana Astramovič.

Nominacija „Už visos profesinės veiklos nuopelnus kasybos pramonei“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ savaeigių mašinų operatoriui Ramučiui Narušaičiui, UAB „Milsa“ pirkimų ir eksporto vadovui Gediminui Rudzevičiui, UAB „Rizgonys“ plėtros ir vystymo direktoriui Vytautui Maslauskui, UAB „Vilniaus karjerai“ projektų vadovui Valdui Lukošiūnui bei UAB „Žvyro karjerai“ karjero darbininkui Jurijui Pučui.

Nominacija „Už ypatingą indėlį įmonėje įgyvendinant plėtros projektus“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ buhalterei Aldonai Ožiūnienei, UAB „GJ Magma“ inžinieriui-projektuotojui Modestui Kuzaviniui, AB „Klovainių skalda“ gamybos direktoriui Gediminui Mozūrui, UAB „Metasta“ gamybos vadovui Giedriui Komičiui, UAB Rizgonys“ energetikui-apskaitininkui Sigitui Sakalauskui, UAB „Šventininkų karjeras“ vyr. finansininkei Nijolei Petravičienei, UAB „Vilniaus karjerai“ gamybos meistrui Ramūnui Stangvilai bei UAB „Žvyro karjerai“ laborantei Jolantai Vilkin.

Nominacija „Už aukštą profesinę pareigą“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ suvirintojui Valdui Stalmačenkui, UAB „GJ Magma“ vyr. geologui Mariui Norkūnui, UAB „Milsa“ pardavimų vadybininkei Laimai Stukonytei, UAB „Rizgonys“ gamybos vadovui-mechanikui Gintautui Jasinskui, UAB „Šventininkų karjeras“ frontalinio krautuvo vairuotojui Eduardui Grudinskiui, UAB „Vilniaus karjerai“ vikšrinio ekskavatoriaus operatoriui Janui Dzisevičiui bei UAB „Žvyro karjerai“ pamainos meistrui Dariui Sapatko.

Nominacija „Kasybos pramonės viltis“ buvo įteikta: AB „Dolomitas“ gamybos direktoriui Benui Skirmontui, UAB „Kelprojektas“ karjerų projektavimo skyriaus inžinierei Miglei Paškevičiūtei, AB „Klovainių skalda“ veiklos efektyvinimo projektų vadovui Artūrui Laskauskui, UAB „Metasta“ mechanikui Edgarui Glebui, UAB „Rizgonys“ krautuvo mašinistui-šaltkalviui Laimučiui Gustainiui, UAB „Šventininkų karjeras“ frontalinio krautuvo vairuotojui Miroslavui Misiūro, UAB „Vilniaus karjerai“ frontalinio krautuvo operatoriui Tomui Gelbai bei UAB „Žvyro karjerai“ krautuvo vairuotojui Saidui Bielevičiui.

Taip pat tradiciškai Lietuvos geologijos tarnyba įteikė apdovanojimus Lietuvos karjerų asociacijos įmonėms. Šiemet jie atiteko:

  • UAB „Metasta“ – už intensyvią ir aplinkai draugišką smėlio-žvyro kasybą bei technologinių ekoinovacijų diegimą,
  • AB „Dolomitas“ – už nuolatinį modernių ir draugiškų aplinkai technologijų diegimą dolomito gavyboje, ekologinės produkcijos asortimento plėtrą bei karjero atvėrimą visuomenės poreikiams ir edukacijai.

Galime pasidžiaugti mūsų narių tarpe vystomais veiklos efektyvinimo, skaitmenizavimo, gamybos automatizavimo, žaliosios energijos gamybos, energijos taupymo projektais ir kitais darbais, kurie sėkmingai įgyvendinami savo srities profesionalų, iniciatyvių, kūrybingų ir nuolat tobulėjančių žmonių dėka.

Renginys taip pat buvo proga kartu su sektoriumi susijusių institucijų atstovais ir kitais kviestiniais svečiais pažymėti asociacijos narių vaidmenį aktualijų kontekste, paliesti rūpimus klausimus.

Renginio metu aplinkos viceministrės Ramintos Radavičienės išsakytas kvietimas susiburti reguliarioms diskusijoms konstruktyviai spręsti mūsų sektoriuje kylančius klausimus buvo ypač viltingas ir aktualus.

Stebint naujausias Europos žaliojo kurso tendencijas, akivaizdu, jog papildomai augs kietųjų naudingųjų iškasenų poreikis:

  • augant vėjo jėgainių projektų skaičiui, jų vystymui (pamatams) reikalingas betonas, taigi, ir smėlis, žvyras, molis, klintys;
  • pasirengti elektrifikacijai turime su stipresniais keliais, neploninant jų konstrukcijos, o įrengiant iš ilgaamžiškų medžiagų, kadangi elektromobiliai labiau dėvi kelių dangą.

Todėl būtina neatidėliojant ieškoti galimybių tvariai įgalinti kasybos sektoriaus potencialą Lietuvoje. Minėtos tendencijos yra perspektyva iki 2050 metų, todėl kyla poreikis kalbėti apie tai atliepiančią valstybės žemės gelmių išteklių strategiją.

Renginio svečias Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas,  išsakė  itin savalaikę mintį, jog geopolitinių grėsmių kontekste valstybėje visuomenė turi būti mąstanti, sąmoninga ir besistengianti įtraukti kiekvieną visuomenės elementą.
Visuomenės dalis, dirbanti karjeruose, „dieną X“ gali prisidėti savo technika užkardydama atitinkamus kelių ruožus.

Taip pat AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos Projektų valdymo grupės vadovas Gediminas Katinas bei Finansų ir turto valdymo grupės vadovas Mindaugas Kekys pasidalino kelių sektoriaus naujienomis bei ekonominiais vertinimais, kuriuos trumpai aptarėme su bendruomene.

Džiaugėmės proga susirinkti kartu!

 i

Atgal